Ubezpieczenie Kosztów rezygnacji z podróży

Niespodziewane sytuacje losowe mogą pokrzyżować plany urlopowe. Zakup ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji zapewni ochronę Twoich wydatków finansowych poniesionych na podróż. Wybierz jeden z wariantów zgodny z Twoimi potrzebami.

Subcategory icon
Przyczyny rezygnacji lub przerwania podróży

Koszty Rezygnacji 100%

0.03
PLN

Koszty Rezygnacji 100% Max

0.07
PLN
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (inne niż Covid-19)
Tak
Tak
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, skutkujące natychmiastową hospitalizacją (inne niż Covid-19)
Tak
Tak
Nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej
Tak
Tak
Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją
Tak
Tak
Komplikacje związane z ciążą ubezpieczonej, współuczestniczki podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, żony lub konkubiny współuczestnika podróży – jeśli ciąża trwa krócej niż 32 tygodnie (max 31 tydzień + 1 dzień)
Tak
Tak
Wyznaczenie ubezpieczonej, współuczestniczce podróży daty porodu przez lekarza prowadzącego
Tak
Tak
Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid-19
Tak
Tak
Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni poprzedzających datę wyjazdu lub w trakcie podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej, zachorowania na Covid-19, samobójstwa
Tak
Tak
Szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem
Tak
Tak
Szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży
Tak
Tak
Utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony
Tak
Tak
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży (jeśli są oni zarejestrowani jako bezrobotni)
Tak
Tak
Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży w okresie 30 dni poprzedzających datę wyjazdu
Tak
Tak
Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży do 10 dni przed rozpoczęciem podróży
Tak
Tak
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym
Tak
Tak
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu
Tak
Tak
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego
Tak
Tak
Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży, która miała miejsce do 10 dni przed rozpoczęciem podróży
Tak
Tak
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium
Tak
Tak
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na Covid-19, potwierdzone dokumentacją medyczną.
Nie
Tak
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na Covid-19, potwierdzone dokumentacją medyczną.
Tak
Tak
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży na Covid-19, skutkujące natychmiastową hospitalizacją
Nie
Tak
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży na Covid-19, skutkujące natychmiastową hospitalizacją
Tak
Tak
Objęcie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, dzieci ubezpieczonego, dzieci współuczestnika podróży obowiązkową kwarantanną związaną z Covid-19
Nie
Tak
Objęcie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, dzieci ubezpieczonego, dzieci współuczestnika podróży obowiązkową kwarantanną związaną z Covid-19
Tak
Tak
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, będące następstwem choroby przewlekłej
Nie
Tak
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, będące następstwem choroby przewlekłej
Tak
Tak
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży będące następstwem choroby przewlekłej, skutkujące natychmiastową hospitalizacją
Nie
Tak
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży będące następstwem choroby przewlekłej, skutkujące natychmiastową hospitalizacją
Tak
Tak
Akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą podróży w odległości maksymalnie 250 km od celu podróży z wyłączeniem: Afganistanu, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodniego Brzegu Jordanu, Burkiny Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Hondurasu, Indonezji, Iraku, Iranu, Jemenu, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, Krymu, Libii, Libanu, Malezji, Maroka, Nigerii, Pakistanu, Rosji, Somalii, Strefy Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ukrainy
Nie
Tak
Otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka
Nie
Tak
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej
Nie
Tak