PODRÓŻ KRÓTKOTERMINOWA

POMOC W PODRÓŻY zapewnia natychmiastową pomoc w nagłych wypadkach podczas podróży zagranicznej oraz organizację i pokrycie kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego oraz innych usług.

Z nami podróżujesz bezpiecznie!

Subcategory icon
Europa
5.73
PLN
7.25
PLN
8.27
PLN
9.55
PLN
14.00
PLN
Suma ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance (KLiPA)
150 000 PLN
250 000 PLN
300 000 PLN
600 000 PLN
1 200 000 PLN
Badania i zabiegi ambulatoryjne
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Konsultacje lekarskie
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Wizyta lekarza w miejscu zakwaterowania
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Zakup płynów infuzyjnych, lekarstw i środków opatrunkowych
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Transport medyczny
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Hospitalizacja Ubezpieczonego, w tym leczenie szpitalne, badania, zabiegi i operacje
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Choroby przewlekłe
Do wysokości 20 % sumy ubezpieczenia KLiPA (100% po wykupieniu rozszerzenia)
Choroby przewlekłe
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Honoraria lekarskie
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Naprawa protez
500 PLN
500 PLN
500 PLN
500 PLN
500 PLN
Leczenie stomatologiczne
500 PLN
500 PLN
500 PLN
500 PLN
500 PLN
Poród przed 32 tygodniem ciąży
10 000 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
Jedna wizyta lekarska związana z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia w związku z ciążą
500 PLN
500 PLN
500 PLN
500 PLN
500 PLN
Transport Ubezpieczonego do Polski lub kraju zamieszkania
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Transport zwłok
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Transport do Polski osób bliskich towarzyszących w podróży Ubezpieczonemu
5 000 PLN
7 500 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
Poszukiwanie oraz ratownictwo w górach lub na morzu
50 000 PLN
100 000 PLN
200 000 PLN
200 000 PLN
300 000 PLN
Transport i opieka nad niepełnoletnimi Dziećmi
5 000 PLN
7 500 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
Pomoc w dotarciu na miejsce rozpoczęcia podróży w kraju lub spóźnienie na połączenie krajowe
1 000 PLN
2 000 PLN
2 000 PLN
2 000 PLN
2 000 PLN
Podróż i pobyt osoby wezwanej do towarzyszenia
5 000 PLN
7 500 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
Kontynuacja zaplanowanej podróży
-
7 500 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
Rekonwalescencja
-
500 PLN za dzień / max. 7 dni
500 PLN za dzień / max. 7 dni
500 PLN za dzień / max. 7 dni
500 PLN za dzień / max. 7 dni
Opóźnienie podróży
500 PLN
1 000 PLN
1 500 PLN
1 500 PLN
1 500 PLN
Pomoc tłumacza
1 000 PLN
2 500 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
Pomoc prawna
1 000 PLN
2 500 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
Wpłata w poczet kaucji
Organizacja
Organizacja
Organizacja
Organizacja
Organizacja
Pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki pobranej z bankomatu
300 PLN
500 PLN
1 000 PLN
1 000 PLN
1 000 PLN
Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
1 000 PLN
2 500 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
Organizacja na terenie Polski kontynuacji leczenia rozpoczętego za granicą
Organizacja
Organizacja
Organizacja
Organizacja
Organizacja
Wcześniejszy powrót Ubezpieczonego do Polski
-
2 500 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
Przekazywanie wiadomości
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Infolinia podróżna
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Sporty Amatorskie
wliczone w składkę
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (SYMBOL OC)
Szkody osobowe
100 000 PLN
100 000 PLN
150 000 PLN
250 000 PLN
500 000 PLN
Szkody rzeczowe
100 000 PLN
100 000 PLN
150 000 PLN
250 000 PLN
500 000 PLN
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (SYMBOL NNW)
Trwały uszczerbek na zdrowiu
10 000 PLN
25 000 PLN
50 000 PLN
50 000 PLN
100 000 PLN
Śmierć Ubezpieczonego
10 000 PLN
25 000 PLN
50 000 PLN
50 000 PLN
100 000 PLN
UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO
Bagaż podróżnego
1 500 PLN
2 500 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
DODATKOWE ŚWIADCZENIA DOSTĘPNE PO WYKUPIENIU RYZYKA AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTÓW ZIMOWYCH
Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski
800 PLN
800 PLN
800 PLN
800 PLN
800 PLN
Świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych
100 PLN / na dzień / na osobę / max 700 PLN
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego
700 PLN
700 PLN
700 PLN
700 PLN
700 PLN
Zakwaterowanie w razie zejścia lawiny
250 PLN / na dzień / na osobę / max 500 PLN
DODATKOWE ŚWIADCZENIA
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO (po zapłaceniu dodatkowej składki)
1 500 PLN
2 500 PLN
3 000 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
Assistance samochodowy
5000 PLN
5000 PLN
5000 PLN
5000 PLN
5000 PLN
Zniesienia udziału własnego
5000 PLN
5000 PLN
5000 PLN
5000 PLN
5000 PLN
ŚWIAT
7.64
PLN
8.91
PLN
10.56
PLN
11.45
PLN
16.55
PLN
Suma ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance (KLiPA)
150 000 PLN
250 000 PLN
300 000 PLN
600 000 PLN
1 200 000 PLN
Badania i zabiegi ambulatoryjne
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Konsultacje lekarskie
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Wizyta lekarza w miejscu zakwaterowania
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Zakup płynów infuzyjnych, lekarstw i środków opatrunkowych
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Transport medyczny
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Hospitalizacja Ubezpieczonego, w tym leczenie szpitalne, badania, zabiegi i operacje
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Choroby przewlekłe
Do wysokości 20 % sumy ubezpieczenia KLiPA (100% po wykupieniu rozszerzenia)
Choroby przewlekłe
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Honoraria lekarskie
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Naprawa protez
500 PLN
500 PLN
500 PLN
500 PLN
500 PLN
Leczenie stomatologiczne
500 PLN
500 PLN
500 PLN
500 PLN
500 PLN
Poród przed 32 tygodniem ciąży
10 000 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
Jedna wizyta lekarska związana z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia w związku z ciążą
500 PLN
500 PLN
500 PLN
500 PLN
500 PLN
Transport Ubezpieczonego do Polski lub kraju zamieszkania
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Transport zwłok
Do wysokości sumy ubezpieczenia KLiPA
Transport do Polski osób bliskich towarzyszących w podróży Ubezpieczonemu
5 000 PLN
7 500 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
Poszukiwanie oraz ratownictwo w górach lub na morzu
50 000 PLN
100 000 PLN
200 000 PLN
200 000 PLN
300 000 PLN
Transport i opieka nad niepełnoletnimi Dziećmi
5 000 PLN
7 500 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
Pomoc w dotarciu na miejsce rozpoczęcia podróży w kraju lub spóźnienie na połączenie krajowe
1 000 PLN
2 000 PLN
2 000 PLN
2 000 PLN
2 000 PLN
Podróż i pobyt osoby wezwanej do towarzyszenia
5 000 PLN
7 500 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
Kontynuacja zaplanowanej podróży
-
7 500 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
10 000 PLN
Rekonwalescencja
-
500 PLN za dzień / max. 7 dni
500 PLN za dzień / max. 7 dni
500 PLN za dzień / max. 7 dni
500 PLN za dzień / max. 7 dni
Opóźnienie podróży
500 PLN
1 000 PLN
1 500 PLN
1 500 PLN
1 500 PLN
Pomoc tłumacza
1 000 PLN
2 500 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
Pomoc prawna
1 000 PLN
2 500 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
Wpłata w poczet kaucji
Organizacja
Organizacja
Organizacja
Organizacja
Organizacja
Pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki pobranej z bankomatu
300 PLN
500 PLN
1 000 PLN
1 000 PLN
1 000 PLN
Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
1 000 PLN
2 500 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
Organizacja na terenie Polski kontynuacji leczenia rozpoczętego za granicą
Organizacja
Organizacja
Organizacja
Organizacja
Organizacja
Wcześniejszy powrót Ubezpieczonego do Polski
-
2 500 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
Przekazywanie wiadomości
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Infolinia podróżna
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Sporty Amatorskie
wliczone w składkę
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (SYMBOL OC)
Szkody osobowe
100 000 PLN
100 000 PLN
150 000 PLN
250 000 PLN
500 000 PLN
Szkody rzeczowe
100 000 PLN
100 000 PLN
150 000 PLN
250 000 PLN
500 000 PLN
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (SYMBOL NNW)
Trwały uszczerbek na zdrowiu
10 000 PLN
25 000 PLN
50 000 PLN
50 000 PLN
100 000 PLN
Śmierć Ubezpieczonego
10 000 PLN
25 000 PLN
50 000 PLN
50 000 PLN
100 000 PLN
UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO
Bagaż podróżnego
1 500 PLN
2 500 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
DODATKOWE ŚWIADCZENIA DOSTĘPNE PO WYKUPIENIU RYZYKA AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTÓW ZIMOWYCH
Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski
800 PLN
800 PLN
800 PLN
800 PLN
800 PLN
Świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych
100 PLN / na dzień / na osobę / max 700 PLN
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego
700 PLN
700 PLN
700 PLN
700 PLN
700 PLN
Zakwaterowanie w razie zejścia lawiny
250 PLN / na dzień / na osobę / max 500 PLN
DODATKOWE ŚWIADCZENIA
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO (po zapłaceniu dodatkowej składki)
1 500 PLN
2 500 PLN
3 000 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
Assistance samochodowy
5000 PLN
5000 PLN
5000 PLN
5000 PLN
5000 PLN
Zniesienia udziału własnego
5000 PLN
5000 PLN
5000 PLN
5000 PLN
5000 PLN