Zgłoszenie szkody Assistance Auto-Moto
Ubezpieczony po wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Centrum alarmowe, dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu: 22/2645112

Masz wątpliwości? Pytania? Zadzwoń!
+48 502 399 758

Jeżeli preferujesz kontakt drogą e-mail:
kontakt@chronie.pl