Powierz ekspertom
BEZPIECZEŃSTWO SWOICH NAJBLIŻSZYCH

Zadbamy o spokój Twojej Rodziny!

 • Tysięcy osób

  Zaufało Nam i kupiło polisę
  150
 • Wypłat świadczeń

  Realizujemy w 14 dni
  75%
 • Lat jesteśmy obecni

  Na Polskim rynku
  18
 • Co 15 Osoba

  Skorzystała z ubezpieczenia
  15

SZKODA
URAZ OKA


Marysia lat 9 doznała poważnego urazu oka - podczas zabawy na placu zabaw.

Marysia lat 9 doznała poważnego urazu oka - podczas zabawy na placu zabaw. Kolega zranił ją drutem, przez co całkowicie utraciła wzrok w jednym oku. Nieszczęśliwy wypadek zdarzył się miesiąc po wykupieniu ochrony dla dziecka.
Suma ubezpieczenia: 20 000 PLN
Składka roczna: 97,00 PLN
Wypłacone świadczenia w związku z zaistniałym nieszczęśliwy wypadkiem: 16 700 PLN (trwały uszczerbek na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, refundacja kosztów nabycia Środków Pomocniczych, leczenie szpitalne w wyniku NW).

NASZA
MISJA

Icon

Jesteśmy nieprzeciętni i działamy nieszablonowo. W relacji z naszymi Klientami zawsze stawiamy na dialog. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych Klientów, by zapewnić im najwyższy standard ochrony.

Czy mogę polisę opłacić gotówką?

Co w sytuacji, gdy nie opłacę składki przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia?

W takiej sytuacji link do płatności wygasa i Klient może wykupić nową polisę.

Czy muszę wyrazić zgodę na udzielenie zgód marketingowych

Nie, nie są one wymagane, ale za zaznaczenie zgód marketingowych Klient otrzymuje zniżkę w wysokości 2%.

Jak otrzymam polisę?

Certyfikat ubezpieczenia zostanie przesłany na wskazany we wniosku adres e-mail po uprzednim opłaceniu składki.

Czy muszę podpisać polisę i ją gdzieś wysłać?

Nie, Klient po opłaceniu składki i otrzymaniu polisy-certyfikatu ubezpieczenia nie ma obowiązku podpisywania i wysyłania dokumentu.

Co to jest OWU?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Co to jest NNW?

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

W jaki sposób mogę zgłosić szkodę?

Szkodę można zgłosić poprzez przejście przez odnośniki w górnej części portalu pod pozycją „Zgłoszenie Szkody”, gdzie znajdują się przekierowania na strony Towarzystw Ubezpieczeniowych. Aby zgłosić szkodę dotyczącą Pakiet Oświata - przejdź do złożenia roszczenia, Ubezpieczenie Podróży - przejdź do złożenia roszczenia

Co to jest ASSISTANCE?

Dobrowolne ubezpieczenie mające na celu zapewnienie ubezpieczającemu określonej pomocy w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Kiedy mogę skorzystać z ubezpieczenia?

Z ubezpieczenia Bądź Mobilny możesz skorzystać w momencie, gdy:

 • Policja zatrzyma Twoje prawo jazdy w wyniku przekroczenia w terenie zabudowanym dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h;
 • Utracisz zdolność do prowadzenia pojazdu na przykład wskutek urazu kończyny podczas nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.
Ponadto możesz skorzystać z ochrony prawnej. Jest to możliwe w momencie:
 • Dochodzenia roszczeń z tytułu doznania szkody na mieniu, jaka wydarzyła się w okresie ubezpieczenia;
 • Dochodzenia roszczeń w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z holowaniem, naprawą, czyszczeniem i innymi czynnościami mającymi na celu utrzymanie pojazdu w należytym stanie;
 • Popełnienia wykroczenia;
 • Zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.

Od którego momentu jestem objęty ochroną?

Ubezpieczenie Bądź Mobilny zaczyna obowiązywać już w następnym dniu, licząc od momentu zawarcia umowy. Okres ochrony wynosi 12 miesięcy.

Jaki jest dzienny limit na przejazdy?

To zależy od pakietu, na jaki się zdecydujesz, od warunków na drodze i ceny za przejazd dystansu równego 1 km. Jeśli zdecydujesz się na pakiet PREMIUM, otrzymasz dziennie do wykorzystania kwotę 50 zł. W przypadku pakietu PREMIUM+ będzie to 75 zł, a pakiet PREMIUM VIP gwarantuje 100 zł.

Co się stanie, jeśli przekroczę dzienny limit na przejazdy?

Spokojnie, w momencie, gdy przekroczysz dzienny limit, nikt nie każe Ci opuścić pojazdu przed dotarciem do celu. Po prostu będziesz musiał we własnym zakresie uregulować nadwyżkę kwotową.

Jakie alternatywne korzyści mogę otrzymać zamiast przejazdów?

Wykorzystanie limitu przejazdów nie jest obligatoryjne. Alternatywnie możesz otrzymać od nas na własność rower, a w momencie uszkodzenia kończyny możemy wypłacić Ci jednorazowe świadczenie w wysokości 1 000 zł.

Kiedy nie mogę skorzystać z ubezpieczenia?

Skorzystanie z ubezpieczenia Bądź Mobilny nie będzie możliwe, jeśli:

 • W momencie zdarzenia objętego ubezpieczeniem byłeś pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających;
 • Prowadzący pojazd nie posiadał stosownych uprawnień;
 • Do zdarzenia objętego ubezpieczeniem doszło podczas wyścigu, rajdu lub innej imprezy sportowej;
 • Do zdarzenia objętego ubezpieczeniem doszło w trakcie popełniania przestępstwa.

Co mam zrobić, gdy straciłem uprawnienia do prowadzenia pojazdu i chcę skorzystać z ubezpieczenia?

Jeśli chcesz skorzystać z wykupionego wcześniej ubezpieczenia Bądź Mobilny, należy:

 • Skontaktować się z biurem obsługi klienta:
 • Nasi specjaliści pomogą Ci przejść przez etap związany ze wszelkimi formalnościami – postępuj zgodnie z ich wskazówkami;
 • Maksymalnie w ciągu 24 godzin zostaniesz poinformowany o numerze szkody i decyzji dotyczącej rozpatrzenia wniosku;
 • Od tego momentu możesz korzystać z przejazdów.

Kiedy i gdzie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa?

Od kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia (polisie) pod warunkiem opłacenia składki.

Jak zgłosić szkodę?

Szkody zgłasza się za pomocą elektronicznego formularz zgłoszenia szkody dostępnego na stronach www.wiener.pl.

Czy ochrona obejmuje następstwa Nieszczęśliwych Wypadków powstałe w trakcie zawodowego uprawiania sportu?

Nie, zawodowe uprawianie sportów jak i uprawianie sportów wysokiego ryzyka jest wyłączone z naszej odpowiedzialności.
Za sporty wysokiego ryzyka nie uznaje się: judo, jujitsu, karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, kung fu, capoeira, kendo, iaido, kyudo, signum polonicum oraz rekonstrukcji walki i bitew historycznych.

Na jakiej podstawie ustalany jest stopień uszczerbku na zdrowiu?

Stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na podstawie przedstawionych dokumentów medycznych oraz Tabeli świadczeń stałych stanowiącej Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Pakiet OŚWIATA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce i poza jej granicami, z zastrzeżeniem, że:

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz uszczerbku na zdrowiu wskutek aktu terroru jest ograniczone do zdarzeń, które miały miejsce na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej,
 • zwrot kosztów leczenia przy ubezpieczeniu kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczy tylko kosztów poniesionych w Polsce.

Jaki jest okres ubezpieczenia?

Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy.

Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe tylko w szkole?

Nie, ochrona udzielana jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w szkole, jak i poza nią (w życiu prywatnym), w drodze do i ze szkoły, w domu, podczas obozów, wyjazdów na zielone szkoły, również podczas ferii i wakacji.

Jakie dane potrzebne są do zawarcia umowy?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku, w którym ubezpieczający określa wariant ubezpieczenia.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiada na potrzeby ubezpieczeniowe dzieci, młodzieży i studentów.