NNW DLA STUDENTÓW

Największy Skarb nie ma swojej ceny – dopasuj jeden z wariantów ubezpieczenia Twojego dziecka do jego potrzeb.

Subcategory icon
Pakiet Podstawowy
39.00
PLN
82.00
PLN
135.00
PLN
205.00
PLN
Śmierć na terenie placówki oświatowej
30 000
60 000
100 000
160 000
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
15 000
30 000
50 000
80 000
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (również wskutek aktu terroru), za 1%, w tym:
150
300
500
800
a) Złamanie kości, zwichnięcie lub skręcenie stawu (za 1%)
150
300
500
800
b) Wstrząśnienie mózgu (za 1%)
150
300
500
800
c) Oparzenie lub odmrożenie (za 1%)
150
300
500
800
d) Rany ubezpieczonego (za 1%)
150
300
500
800
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku z wypłatą świadczenia progresywnego (uszczerbek na zdrowiu orzeczony w przedziale 61%-100%)
3 000
6 000
10 000
16 000
Śmierć wskutek aktu terroru
7 500
15 000
25 000
40 000
Koszty pogrzebu Ubezpieczonego
2 000
2 000
2 000
2 000
Pogryzienie bądź pokąsanie przez zwierzęta
150
300
500
800
Ugryzienie przez kleszcza
500
500
500
500
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za dzień pobytu, minimum pobyt 1 dzień)
30
50
70
100
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym w wyniku COVID, pneumokokowe zapalenie płuc, rotawirus)
30
50
70
100
Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji
1 500
2 000
2 500
3 500
Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za 1 ząb)
300
300
500
500
Refundacja kosztów nabycia środków pomocniczych
3 000
6 000
10 000
16 000
Zakwaterowanie rodzica w związku z hospitalizacją dziecka wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku - za 1 dzień
100
100
100
100
Zwrot kosztów uszkodzenia szkieł korekcyjnych i aparatów słuchowych wskutek nieszczęśliwego wypadku
300
300
300
300
Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy
300
600
1 000
1 600
Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolnosci do nauki (max. za 35 dni)
500
500
500
500
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
5% należnego świaczenia z tytułu NW
Wyczynowe uprawiane sportu
TAK
TAK
TAK
TAK
Assistance szkolny (w tym m.in. wizyta lekarza, pielęgniarki, dowóz leków, tansport medyczny, cyberbezpieczeństwo, pomoc psychologiczno-prawna)
TAK
TAK
TAK
TAK
Pakiet Plus
50.00
PLN
94.00
PLN
152.00
PLN
231.00
PLN
Śmierć na terenie placówki oświatowej
30 000
60 000
100 000
160 000
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
15 000
30 000
50 000
80 000
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (również wskutek aktu terroru), za 1%, w tym:
150
300
500
800
a) Złamanie kości, zwichnięcie lub skręcenie stawu (za 1%)
150
300
500
800
b) Wstrząśnienie mózgu (za 1%)
150
300
500
800
c) Oparzenie lub odmrożenie (za 1%)
150
300
500
800
d) Rany ubezpieczonego (za 1%)
150
300
500
800
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku z wypłatą świadczenia progresywnego (uszczerbek na zdrowiu orzeczony w przedziale 61%-100%)
3 000
6 000
10 000
16 000
Śmierć wskutek aktu terroru
7 500
15 000
25 000
40 000
Koszty pogrzebu Ubezpieczonego
2 000
2 000
2 000
2 000
Pogryzienie bądź pokąsanie przez zwierzęta
150
300
500
800
Ugryzienie przez kleszcza
500
500
500
500
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za dzień pobytu, minimum pobyt 1 dzień)
50
70
100
120
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym w wyniku COVID, pneumokokowe zapalenie płuc, rotawirus)
50
70
100
120
Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji
1 500
2 000
2 500
3 500
Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za 1 ząb)
300
500
700
700
Refundacja kosztów nabycia środków pomocniczych
3 000
6 000
10 000
16 000
Zakwaterowanie rodzica w związku z hospitalizacją dziecka wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku - za 1 dzień
100
100
100
100
Zwrot kosztów uszkodzenia szkieł korekcyjnych i aparatów słuchowych wskutek nieszczęśliwego wypadku
300
300
300
300
Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy
300
600
1 000
1 600
Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolnosci do nauki (max. za 35 dni)
500
500
500
500
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
5% należnego świaczenia z tytułu NW
Wyczynowe uprawiane sportu
TAK
TAK
TAK
TAK
Assistance szkolny (w tym m.in. wizyta lekarza, pielęgniarki, dowóz leków, tansport medyczny, cyberbezpieczeństwo, pomoc psychologiczno-prawna)
TAK
TAK
TAK
TAK
+ Pakiet Plus
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
15 000
30 000
50 000
80 000
Śmierć jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych wskutek nieszczęśliwego wypadku
4 000
4 000
4 000
4 000
Interwencja lekarska
150
300
500
800
Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem lub piorunem
150
300
500
800
Pakiet Premium
63.00
PLN
111.00
PLN
176.00
PLN
267.00
PLN
Śmierć na terenie placówki oświatowej
30 000
60 000
100 000
160 000
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
15 000
30 000
50 000
80 000
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (również wskutek aktu terroru), za 1%, w tym:
150
300
500
800
a) Złamanie kości, zwichnięcie lub skręcenie stawu (za 1%)
150
300
500
800
b) Wstrząśnienie mózgu (za 1%)
150
300
500
800
c) Oparzenie lub odmrożenie (za 1%)
150
300
500
800
d) Rany ubezpieczonego (za 1%)
150
300
500
800
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku z wypłatą świadczenia progresywnego (uszczerbek na zdrowiu orzeczony w przedziale 61%-100%)
3 000
6 000
10 000
16 000
Śmierć wskutek aktu terroru
7 500
15 000
25 000
40 000
Koszty pogrzebu Ubezpieczonego
2 000
2 000
2 000
2 000
Pogryzienie bądź pokąsanie przez zwierzęta
150
300
500
800
Ugryzienie przez kleszcza
500
500
500
500
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za dzień pobytu, minimum pobyt 1 dzień)
70
100
150
200
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym w wyniku COVID, pneumokokowe zapalenie płuc, rotawirus)
70
100
150
200
Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji
2 000
3 000
5 000
8 000
Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za 1 ząb)
500
700
700
1 000
Refundacja kosztów nabycia środków pomocniczych
3 000
6 000
10 000
16 000
Zakwaterowanie rodzica w związku z hospitalizacją dziecka wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku - za 1 dzień
100
100
100
100
Zwrot kosztów uszkodzenia szkieł korekcyjnych i aparatów słuchowych wskutek nieszczęśliwego wypadku
300
300
300
300
Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy
300
600
1 000
1 600
Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolnosci do nauki (max. za 35 dni)
500
500
500
500
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
5% należnego świaczenia z tytułu NW
Wyczynowe uprawiane sportu
TAK
TAK
TAK
TAK
Assistance szkolny (w tym m.in. wizyta lekarza, pielęgniarki, dowóz leków, tansport medyczny, cyberbezpieczeństwo, pomoc psychologiczno-prawna)
TAK
TAK
TAK
TAK
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
15 000
30 000
50 000
80 000
Śmierć jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych wskutek nieszczęśliwego wypadku
8 000
8 000
8 000
8 000
Interwencja lekarska
150
300
500
800
Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem lub piorunem
300
600
1000
1600
+ Pakiet Premium
Poważne zachorowanie - ryczałt
1 000
1500
2 000
2 500
Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej - ryczałt
500
500
1 000
1 000
Śmierć wskutek nowotworu złośliwego
7 500
15 000
25 000
40 000
Atak padaczki ubezpieczonego (1%)
150
300
500
800