Zgłoszenie szkody Ubezpieczenie Podróży

Wybierz preferowany przez Ciebie sposób zgłoszenia szkody:

 1. Assistance, pomoc natychmiastowa – poprzez telefoniczny kontakt z naszym Centrum Alarmowym +48 22 264 51 12
 2. Szkoda refundacyjna – zwrot samodzielnie poniesionych kosztów leczenia, uszkodzenia bagażu, opóźnienia lotów, szkody NNW, OC https://sos.eap.pl/

Masz wątpliwości? Pytania? Zadzwoń!
+48 502 399 758

Jeżeli preferujesz kontakt drogą e-mail:
kontakt@chronie.pl

Dokumentacje szkodową należy przesłać zgodnie z wytycznymi w odniesieniu dla poniższych rodzajów szkód:

Koszty leczenia i assistance:

 • - rachunki,
 • - dokumentacja medyczna z diagnozą.

Opóźnienie lotu:

 • - rachunki,
 • - potwierdzenie opóźnienia lotu wydane przez przewoźnika,
 • - bilety lotnicze.

Opóźnienie dostarczenia bagażu:

 • - rachunki,
 • - potwierdzenie zgłoszenia przewoźnikowi braku bagażu tzw. PIR,
 • - potwierdzenie dostarczenia bagażu (z podanym terminem odbioru bagażu)
 • - bilety lotnicze.

Utrata/uszkodzenie bagażu lub sprzętu sportowego:

 • - potwierdzenie zgłoszenia przewoźnikowi braku bagażu/sprzętu sportowego tzw. PIR,
 • - raport z policji potwierdzający fakt dokonania zgłoszenia zdarzenia,
 • - decyzja przewoźnika o wypłacie/odmowie wypłaty odszkodowania.

Zniesienia kosztów udziału własnego w wynajętym samochodzie:

 • - rachunek,
 • - umowa wynajmu pojazdu,
 • - notatka wypożyczalni/policja potwierdzająca zaistnienie wypadku drogowego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:

 • - dokumentacja medyczna z leczenia za granicą oraz jego kontynuacji w Polsce.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:

 • - rachunki,
 • - oświadczenie sprawcy szkody o przyznaniu lub odmowie przyznania się do spowodowania szkody,
 • - oświadczenie strony poszkodowanej zawierającej opis zdarzenia.

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej albo też wcześniejszego z niej powrotu:

 • - umowa wycieczki,
 • - dokumentacja (np. medyczna) potwierdzająca powód rezygnacji z wycieczki lub koniczność wcześniejszego z niej powrotu,
 • - potwierdzenie złożenia rezygnacji z wycieczki i z informacją o przysługującym ewentualnym zwrocie;
 • - bilet i faktura dot. wcześniejszego powrotu.

Ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów:

 • - potwierdzenie rezerwacji noclegu,
 • - dokumentacja (np. medyczna) potwierdzająca powód rezygnacji z noclegu,
 • - potwierdzenie złożenia rezygnacji z noclegu z informacją o przysługującym ewentualnym zwrocie.

Ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego

 • - bilet lotniczy,
 • - dokumentacja (np. medyczna) potwierdzająca powód rezygnacji z biletu,
 • - potwierdzenie złożenia rezygnacji z biletu z informacją o przysługującym ewentualnym zwrocie.

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo żądania innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody, których konieczność nadesłania ujawnić się może w toku likwidacji.