NNW SZKOLNE

Największy Skarb nie ma swojej ceny – dopasuj jeden z wariantów ubezpieczenia Twojego dziecka do jego potrzeb.

Subcategory icon
Pakiet Podstawowy
52.00
PLN
106.00
PLN
177.00
PLN
271.00
PLN
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
15000
30000
50000
80000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek aktu terroru
7500
15000
25000
40000
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej (skumulowane świadczenie)
30000
60000
100000
160000
Koszty pogrzebu Ubezpieczonego
2000
2000
2000
2000
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, w tym wskutek aktu terroru - gdy uszczebek określony poniżej 10% - wypłata za każdy 1%
150
300
400
400
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, w tym wskutek aktu terroru - gdy uszczebek określony powyżej 10% - wypłata za każdy 1%
150
300
500
800
Świadczenie progresywne wypłącane gdy uszczerbek na zdrowiu został określony powyżej 25% - wypłata 2% sumy ubepzieczenia za każdy 1% uszczerbku
300
600
1000
1600
Złamanie kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Stawu Ubezpieczonego
gdy uszczebek określony poniżej 10% - wypłata za każdy 1%
gdy uszczebek określony powyżej 10% - wypłata za każdy 1%
150
150
300
300
400
500
400
800
Wstrząśnienie Mózgu Ubezpieczonego
gdy uszczebek określony poniżej 10% - wypłata za każdy 1%
gdy uszczebek określony powyżej 10% - wypłata za każdy 1%
150
150
300
300
400
500
400
800
Oparzenie lub Odmrożenie Ubezpieczonego
gdy uszczebek określony poniżej 10% - wypłata za każdy 1%
gdy uszczebek określony powyżej 10% - wypłata za każdy 1%
150
150
300
300
400
500
400
800
Rany Ubezpieczonego (przerwanie ciągłości powłoki ciała w wyniku działania ostrego lub tępego przedmiotu, prowadzące do linijnego lub nieregulowanego uszkodzenia tkanki, powstałe w następstwie NW wymagające zszycia lub założenia plastra zastępczego) - ryczałt
100
300
300
300
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta
400
400
400
400
Ukąszenie Ubezpieczonego przez owady i pajęczaki ( z wyłaczeniem ugryzienia przez kleszcza)
400
400
400
400
Pogryzienie przez kleszcza
1000
1000
1000
1000
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku NW (za Dzień Pobytu, minimum pobyt 1 dzień)
30
40
40
80
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Choroby (w tym w wyniku COVID, pneumokokowe zapalenie płuc, rotawirus)
20
30
30
40
Pobyt w szpitalu psychiatrycznym lub na oddziale szpitalnym psychiatrycznym gdy pobyt wynosi nieprzerwanie 30 dni
1000
1000
1000
1000
Refundacja kosztów leczenia, zwrot za rehabilitację i zabiegi endoskopowe wynosi 50% sumy kosztów leczenia
1500
750
3000
1500
5000
2500
8000
4000
Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku NW (za 1 ząb)
300
300
500
500
Refundacja kosztów nabycia środków pomocniczych
3000
6000
10000
16000
zakwaterowanie rodzica w związku z hospitalizacją dziecka wskutek NNW - max. za 10 dni, 100 zł za 1 dzień
1000
1000
1000
1000
zwrot kosztów uszkodzenia szkieł korekcyjnych i aparatów słuchowych wskutek NNW
300
300
300
300
zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy
300
600
1000
1600
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego
3000
6000
10000
16000
zwrot kosztów operacji plastycznych
10000
10000
10000
10000
zwrot kosztów wycieczki szkolnej
1000
1000
1000
1000
uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki
150
300
500
800
świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolnosci do nauki (max. Za 35 dni)
500
500
500
500
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
5% należnego świaczenia z tytułu NW
Assistance Szkolny (w tym m.in. Wizyta lekarza, pielęgniarki, dowóz leków, tansport medyczny, cyberbezpieczeństwo, assistance Hejt Stop)
TAK
TAK
TAK
TAK
Pakiet Plus
66.00
PLN
123.00
PLN
199.00
PLN
303.00
PLN
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
15000
30000
50000
80000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek aktu terroru
7500
15000
25000
40000
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej
30000
60000
100000
160000
Koszty pogrzebu Ubezpieczonego
2000
2000
2000
2000
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, w tym wskutek aktu terroru - gdy uszczebek określony poniżej 10% - wypłata za każdy 1%
150
300
400
400
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, w tym wskutek aktu terroru - gdy uszczebek określony powyżej 10% - wypłata za każdy 1%
150
300
500
800
Świadczenie progresywne wypłącane gdy uszczerbek na zdrowiu został określony powyżej 25% - wypłata 2% sumy ubepzieczenia za każdy 1% uszczerbku
300
600
1000
1600
Złamanie kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Stawu Ubezpieczonego
gdy uszczebek określony poniżej 10% - wypłata za każdy 1%
gdy uszczebek określony powyżej 10% - wypłata za każdy 1%
150
150
300
300
400
500
400
800
Wstrząśnienie Mózgu Ubezpieczonego
gdy uszczebek określony poniżej 10% - wypłata za każdy 1%
gdy uszczebek określony powyżej 10% - wypłata za każdy 1%
150
150
300
300
400
500
400
800
Oparzenie lub Odmrożenie Ubezpieczonego
gdy uszczebek określony poniżej 10% - wypłata za każdy 1%
gdy uszczebek określony powyżej 10% - wypłata za każdy 1%
150
150
300
300
400
500
400
800
Rany Ubezpieczonego (przerwanie ciągłości powłoki ciała w wyniku działania ostrego lub tępego przedmiotu, prowadzące do linijnego lub nieregulowanego uszkodzenia tkanki, powstałe w następstwie NW wymagające zszycia lub założenia plastra zastępczego) - ryczalt
100
300
300
300
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta
400
400
400
400
Ukąszenie Ubezpieczonego przez owady i pajęczaki ( z wyłaczeniem ugryzienia przez kleszcza)
400
400
400
400
Pogryzienie przez kleszcza
1000
1000
1000
1000
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku NW (za Dzień Pobytu, minimum pobyt 1 dzień)
40
40
80
100
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Choroby (w tym w wyniku COVID, pneumokokowe zapalenie płuc, rotawirus)
20
30
30
40
Pobyt w szpitalu psychiatrycznym lub na oddziale szpitalnym psychiatrycznym gdy pobyt wynosi nieprzerwanie 30 dni
1000
1000
1000
1000
Refundacja kosztów leczenia, zwrot za rehabilitację i zabiegi endoskopowe wynosi 50% sumy kosztów leczenia
1500
750
3000
1500
5000
2500
8000
4000
Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku NW (za 1 ząb)
300
500
700
700
Refundacja kosztów nabycia środków pomocniczych
3000
6000
10000
16000
zakwaterowanie rodzica w związku z hospitalizacją dziecka wskutek NNW - max. za 10 dni, 100 zł za 1 dzień
1000
1000
1000
1000
zwrot kosztów uszkodzenia szkieł korekcyjnych i aparatów słuchowych wskutek NNW
300
300
300
300
zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy
300
600
1000
1600
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego
3000
6000
10000
16000
zwrot kosztów operacji plastycznych
10000
10000
10000
10000
zwrot kosztów wycieczki szkolnej
1000
1000
1000
1000
uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki
150
300
500
800
świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolnosci do nauki (max. Za 35 dni)
500
500
500
500
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
5% należnego świaczenia z tytułu NW
Assistance Szkolny (w tym m.in. Wizyta lekarza, pielęgniarki, dowóz leków, tansport medyczny, cyberbezpieczeństwo, assistance Hejt Stop)
TAK
TAK
TAK
TAK
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnegov(skumulowane świadczenie)
30000
60000
100000
160000
Śmierć jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych wskutek NW
5000
5000
5000
5000
zwrot kosztów czesnego szkoły lub studiów, kursów lub szkoleń ubezpieczonego w przypadku śmierci rodzica/opiekuna prawnego wskutek NW
1000
1000
1000
1000
zwrot kosztów pogrzebu rodzica lub opiekuna prawnego gdy śmierć nastąpiła wkutek NW
1000
1000
1000
1000
Interwencja lekarska (obrażenie ciała doznane przez Ubezpieczonego w wyniku NW, które wymagało interwencji lekarskiej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie zostało zakwalifikowane do Tabel uszczerbków lub uszkodzeń ciała)
200
200
200
200
Nagłe Zatrucie Gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem
150
300
500
800
Pakiet Premium
83.00
PLN
145.00
PLN
230.00
PLN
350.00
PLN
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
15000
30000
50000
80000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek aktu terroru
7500
15000
25000
40000
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej (skumulowane świadczenie)
30000
60000
100000
160000
Koszty pogrzebu Ubezpieczonego
2000
2000
2000
2000
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, w tym wskutek aktu terroru - gdy uszczebek określony poniżej 10% - wypłata za każdy 1%
150
300
400
400
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, w tym wskutek aktu terroru - gdy uszczebek określony powyżej 10% - wypłata za każdy 1%
150
300
500
800
Świadczenie progresywne wypłącane gdy uszczerbek na zdrowiu został określony powyżej 25% - wypłata 2% sumy ubepzieczenia za każdy 1% uszczerbku
300
600
1000
1600
Złamanie kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Stawu Ubezpieczonego
gdy uszczebek określony poniżej 10% - wypłata za każdy 1%
gdy uszczebek określony powyżej 10% - wypłata za każdy 1%
150
150
300
300
400
500
400
800
Wstrząśnienie Mózgu Ubezpieczonego
gdy uszczebek określony poniżej 10% - wypłata za każdy 1%
gdy uszczebek określony powyżej 10% - wypłata za każdy 1%
150
150
300
300
400
500
400
800
Oparzenie lub Odmrożenie Ubezpieczonego
gdy uszczebek określony poniżej 10% - wypłata za każdy 1%
gdy uszczebek określony powyżej 10% - wypłata za każdy 1%
150
150
300
300
400
500
400
800
Rany Ubezpieczonego (przerwanie ciągłości powłoki ciała w wyniku działania ostrego lub tępego przedmiotu, prowadzące do linijnego lub nieregulowanego uszkodzenia tkanki, powstałe w następstwie NW wymagające zszycia lub założenia plastra zastępczego) - ryczałt
100
300
300
300
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta
400
400
400
400
Ukąszenie Ubezpieczonego przez owady i pajęczaki ( z wyłaczeniem ugryzienia przez kleszcza)
400
400
400
400
Pogryzienie przez kleszcza
1000
1000
1000
1000
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku NW (za Dzień Pobytu, minimum pobyt 1 dzień)
40
80
80
100
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Choroby (w tym w wyniku COVID, pneumokokowe zapalenie płuc, rotawirus)
30
30
40
40
Pobyt w szpitalu psychiatrycznym lub na oddziale szpitalnym psychiatrycznym gdy pobyt wynosi nieprzerwanie 30 dni
1000
1000
1000
1000
Refundacja kosztów leczenia, zwrot za rehabilitację i zabiegi endoskopowe wynosi 50% sumy kosztów leczenia
1500
750
3000
1500
5000
2500
8000
4000
Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku NW (za 1 ząb)
500
700
700
1000
Refundacja kosztów nabycia środków pomocniczych
3000
6000
10000
16000
zakwaterowanie rodzica w związku z hospitalizacją dziecka wskutek NNW - max. za 10 dni, 100 zł za 1 dzień
1000
1000
1000
1000
zwrot kosztów uszkodzenia szkieł korekcyjnych i aparatów słuchowych wskutek NNW
300
300
300
300
zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy
300
600
1000
1600
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego
3000
6000
10000
16000
zwrot kosztów operacji plastycznych
10000
10000
10000
10000
zwrot kosztów wycieczki szkolnej
1000
1000
1000
1000
uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki
150
300
500
800
świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolnosci do nauki (max. Za 35 dni)
500
500
500
500
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
5% należnego świaczenia z tytułu NW
Assistance Szkolny (w tym m.in. Wizyta lekarza, pielęgniarki, dowóz leków, tansport medyczny, cyberbezpieczeństwo, assistance Hejt Stop)
TAK
TAK
TAK
TAK
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (skumulowane świadczenie)
30000
60000
100000
160000
Śmierć jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych wskutek NW
10000
10000
10000
10000
zwrot kosztów czesnego szkoły lub studiów, kursów lub szkoleń ubezpieczonego w przypadku śmierci rodzica/opiekuna prawnego wskutek NW
1000
1000
1000
1000
zwrot kosztów pogrzebu rodzica lub opiekuna prawnego gdy śmierć nastąpiła wkutek NW
1000
1000
1000
1000
Interwencja lekarska (obrażenie ciała doznane przez Ubezpieczonego w wyniku NW, które wymagało interwencji lekarskiej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie zostało zakwalifikowane do Tabel uszczerbków lub uszkodzeń ciała)
200
200
200
200
Nagłe Zatrucie Gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem
300
600
1000
1600
Poważne zachorowanie - ryczałt
2000
2000
5000
5000
Świadczenie z tytułu Operacji chirurgicznej - ryczałt
500
500
500
500
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nowotworu złośliwgo
7500
15000
25000
40000
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca (1%)
150
300
500
800
Refundacja kosztów Operacji Kosmetycznych
1000
2000
3000
4000