Zgłoszenie Szkody Koszty Rezygnacji
Ubezpieczony po wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zobowiązany jest powiadomić:
  • biuro podroży, przewoźnika, bądź hotel o rezygnacji z wycieczki, anulacji biletu lub noclegu o rezygnacji z udziału w podróży lub przerwaniu podróży, maksymalnie w terminie 3 dni od zdarzenia,
  • TU Europa S.A. pisemnie, elektronicznie na stronie https://tueuropa.pl/zglos-szkode lub za pomocą infolinii 801 500 300 lub 71 36 92 887
Na etapie zgłoszenia szkody wymagane będzie podanie poniższych informacji:
  1. numer polisy
  2. dane ubezpieczonego i osoby zgłaszającej
  3. przyczyna rezygnacji i opis zdarzenia
  4. informacje o imprezie turystycznej/ bilecie oraz organizatorze oraz potwierdzenie powiadomienia organizatora o rezygnacji z podróży
  5. nr telefonu, adres e-mail, pod którym możliwy jest kontakt ze zgłaszającym
Zgłaszający roszczenie powinien dostarczyć ubezpieczycielowi poniższe dokumenty:
  1. umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej i oświadczenie o rezygnacji lub przerwaniu uczestnictwa w imprezie turystycznej potwierdzone w biurze podróży lub bilet podróży i oświadczenie o anulacji biletu podróży poświadczone w biurze podróży
  2. dowody wniesionych opłat za imprezę turystyczną / bilet podróży / noclegi.

Masz wątpliwości? Pytania? Zadzwoń!
+48 502 399 758

Jeżeli preferujesz kontakt drogą e-mail:
kontakt@chronie.pl