PRZEDSZKOLE ŻŁOBEK

Największy Skarb nie ma swojej ceny – dopasuj jeden z wariantów ubezpieczenia Twojego dziecka do jego potrzeb.

Subcategory icon
PREMIUM
24.00
PLN
43.00
PLN
62.00
PLN
79.00
PLN
95.00
PLN
141.00
PLN
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
80 000
Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (za 1%)
100
200
300
400
500
800
Złamanie kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Stawu Ubezpieczonego (za 1%)
100
200
300
400
500
800
Rany Ubezpieczonego
100
200
300
300
300
300
Pogryzienie bądź pokąsanie Ubezpieczonego przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady (za 1%)
100
200
300
300
400
400
Assistance Szkolny
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
PREMIUM PLUS
43.00
PLN
64.00
PLN
85.00
PLN
102.00
PLN
119.00
PLN
165.00
PLN
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
80 000
Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (za 1%)
100
200
300
400
500
800
Złamanie kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Stawu Ubezpieczonego (za 1%)
100
200
300
400
500
800
Rany Ubezpieczonego
100
200
300
300
300
300
Pogryzienie bądź pokąsanie Ubezpieczonego przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady (za 1%)
100
200
300
400
400
400
Assistance Szkolny
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
+ PREMIUM PLUS
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku NW (za Dzień Pobytu)
30
30
30
30
30
30
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Choroby (max. 2 świadczenia rocznie)
200
200
200
200
200
200
Oparzenie lub Odmrożenie Ubezpieczonego (za 1%)
100
200
300
400
500
500
Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem
100
200
300
400
400
400
Wstrząśnienie Mózgu Ubezpieczonego (za 1%)
100
200
300
300
300
500
Atak Padaczki Ubezpieczonego
100
200
300
400
500
500
Interwencja lekarska
100
200
300
300
300
300
Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji
1 000
2 000
3 000
4 000
4 000
4 000
Refundacja kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych
1 000
2 000
3 000
4 000
4 000
4 000
Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku NW
500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Refundacja kosztów Operacji Kosmetycznych
1 000
2 000
3 000
4 000
4 000
4 000
PREMIUM VIP
45.00
PLN
67.00
PLN
88.00
PLN
106.00
PLN
123.00
PLN
169.00
PLN
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
80 000
Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (za 1%)
100
200
300
400
500
800
Złamanie kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Stawu Ubezpieczonego (za 1%)
100
200
300
400
500
800
Rany Ubezpieczonego
100
200
300
300
300
300
Pogryzienie bądź pokąsanie Ubezpieczonego przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady (za 1%)
100
200
300
400
400
400
Assistance Szkolny
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku NW (za Dzień Pobytu)
30
30
30
30
30
30
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Choroby (max. 2 świadczenia rocznie)
200
200
200
200
200
200
Oparzenie lub Odmrożenie Ubezpieczonego (za 1%)
100
200
300
400
500
500
Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem
100
200
300
400
400
400
Wstrząśnienie Mózgu Ubezpieczonego (za 1%)
100
200
300
300
300
500
Atak Padaczki Ubezpieczonego
100
200
300
400
500
500
Interwencja lekarska
100
200
300
300
300
300
Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji
1 000
2 000
3 000
4 000
4 000
4 000
Refundacja kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych
1 000
2 000
3 000
4 000
4 000
4 000
Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku NW
500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Refundacja kosztów Operacji Kosmetycznych
1 000
2 000
3 000
4 000
4 000
4 000
+ PREMIUM VIP
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego (wartość skumulowana)
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
160 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
80 000
Śmierć Rodzica lub Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego
1 250
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000